מגרש 213 - תלמי בילו

תוכנית 7/ 03/ 142/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 213 - תלמי בילו
מספר: 7/ 03/ 142/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי הבנייה מ- 47% ל- 66% במגרש 213 המיועד למגורים א'.
שינוי קו בניין אחורי בקטע מהמבנה ל- 3.69 מ' במקום 4.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתלמי ביל"ו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100351חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 142/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב תלמי בילו תוספת 70 יח' קהלתיות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 77. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3164. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2005
קבלת תכנית20/09/2005