מגרש 216 מעגלים

תוכנית 7/ 03/ 216/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 216 מעגלים
מספר: 7/ 03/ 216/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ל- % 53 בשתי הקומות במקום % 40.
- שינויים בקווי הבניין כמסומן בתשריט.
- קביעת אחוזי הבנייה למטרות שרות ופירוט שימושיהם.
- הגדלת תכסית קרקע מירבית ל- 45%.
- שינוי בגובה המבנה ל- 9.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים

תיאור המיקום:
יישוב כפרי דרומית לעיר נתיבות
בתחום מועצה אזורית שדות נגב
קואורדינטה X 162020
קואורדינטה Y 589190

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100602חלק3186
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 36בניית מגורים -מעגליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2767. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 461. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/12/2008
קבלת תכנית02/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000125/01/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108415/11/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה