מגרש 220 - מושב גילת

תוכנית 7/ 03/ 146/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 220 - מושב גילת
מספר: 7/ 03/ 146/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש 220 בדבר זכויות בניה, תכסית מרבית וקווי בניה.

עיקרי ההוראות:
א. הוספת קומת מרתף וביטול קומה א'.
ב. הגדלת התכסית מרבית מ- 120 מ"ר ל- 185 מ"ר פלוס 30 מ"ר חניה מקורה.
ג. הגדלת זכויות בניה עיקרית מ- 100 מ"ר ל- 185 מ"ר.
ד. שינוי נקודתי של קווי בניה קדמי, אחורי וצדדי ע"פי המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת

תיאור המיקום:
מגרש מס' 220
בתחום מועצה אזורית מרחבים
קואורדינטה Y 581800
קואורדינטה X 166365

גושים וחלקות:
גוש 100242/2 מוסדר, חלקה 27 וחלקה 8 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 140מושב גילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 389. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים17/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3919. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2007
קבלת תכנית01/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701015/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה