מגרש 247 רובע 6

תוכנית 2/ 03/ 214/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 247 רובע 6
מספר: 2/ 03/ 214/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין לבריכה בגבול עם מגרש שכן ל- 1 מטר.
2. שינוי מפלס 0.00+ ל 72.50+, שינוי של 1 מ' למפלס המאושר, 71.50+ ללא הגבהת רום
גובה.
3. תוספת זכויות בניה: מאושר- 180 מ"ר, תוספת 70 מ"ר עיקרי .
4. בניית מרתף בשטח של 105 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמליסה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193350
קואורדינטה Y 383475

רח' מליסה 1 ,שחמון רובע 6, אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40129חלק39184-185, 187
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 6שינוי
תוכנית2/ מק/ 417רובע 6 שכונת שחמון אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/2012תאריך פרסום: 19/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6447. עמוד: 5380. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3535. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2011
קבלת תכנית25/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה