מגרש 251 - שכונת יעלים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 251 - שכונת יעלים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות ומגבלות בניה ושינוי בקווי בניין.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה.
ב. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
ג. קביעת מס' הקומות : 2 קומות וגובה בנייה מרבי : 7.50 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת יעלים מס' 251
קואורדינטה X 195100
קואורדינטה Y 386075

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק40180
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2241. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2010
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2421. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/10/2006
קבלת תכנית26/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000709/08/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801108/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה