מגרש 3 אזור תעשיה מרחבים

תוכנית 7/ 03/ 173/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 3 אזור תעשיה מרחבים
מספר: 7/ 03/ 173/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד במגרש מס' 3 א.ת. מרחבים משטח לבנייני צבור
לאזור התעשייה וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39605חלק5-7, 13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 173אזור תעשיה ליד אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1188. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4038. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית16/05/2000