מגרש 3 רח' הרצל ליד פינת הנשיא

תוכנית 23/ 03/ 102/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 3 רח' הרצל ליד פינת הנשיא
מספר: 23/ 03/ 102/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב (מגורים
ומסחר) ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
רחוב הרצל 600 / 2 / 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1998.
פרסום לאישור ברשומות10/08/1998תאריך פרסום: 10/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4669. עמוד: 4693. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1998
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1997.
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1997תאריך פרסום: 30/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4508. עמוד: 2837. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1996
קבלת תכנית21/01/1993