מגרש 3-3 A - רחוב השיטה 105 - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1025

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 3-3 A - רחוב השיטה 105 - עומר
מספר: 14/ מק/ 1025
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הנחיות בניה וחלוקת שטחי הבניה לשטחי שרות מגרשים 3-3 A
בסמכות הועדה המקומית עפ''י סעיף 62 א (א) 6, 5

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרהשיטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 55שינוי לתכנית מפורטת - תוספת 10 יחידות דיורשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד לאזור מגורים, שרותים, בית עלמין ותחנת דלק - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/11/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה07/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200704026/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006