מגרש 32 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 32 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים א'.
2. קביעת זכויות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שישנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים א'.
2. חלוקת מגרש מגורים א' לשלושה מגרשים.
3. קביעת זכויות ומגבלות בניה למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100269חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 9שכונה 2 א' בערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2009
קבלת תכנית04/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009