מגרש 333 - שכונת שפירא - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 104/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 333 - שכונת שפירא - אופקים
מספר: 23/ 03/ 104/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין במגרש 333.

עיקרי ההוראות:
* שינוי נקודתי בקווי בניין בחזית קדמית עד 4.92 מ' במקום 5.0 מ', ובחזית מצד מגרש 857 עד 4.78 מ' במקום 6.0 מ'.
* שינוי זכויות בנייה למטרות עקריות ל- 58% במקום 45%. ולמטרות שרות ל- 24% במקום 15%, העברת זכויות בנייה מקומה לקומה.
* הנחיות לעיצוב אדריכלי.
* קביעת הנחיות לבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםשכ שפירא

תיאור המיקום:
מגרש למגורים "בנה ביתך" בשכונת שפירא
רח' אלישע 1
קואורדינטה X 164370
קואורדינטה Y 578610

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39634חלק118-119365, 367
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60/ 3שינוי בהנחיות בניה באיזור מגורים א'. שכונת שפירא -אופקים.כפיפות
תוכנית23/ במ/ 60שכונת שפיראכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4802. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1532. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2009
קבלת תכנית06/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120729/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901607/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה