מגרש 369 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 369 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במספר יחידות הדיור מ- 12 ל- 13.
ב. קביעת הנחיות בניה בהתאם לתקנות החדשות
ג. שינוי בקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
רחוב ז'בוטינסקי
מגרש 369

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. עמוד: 2160. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4252. עמוד: 377. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/1994
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1994
קבלת תכנית07/11/1993