מגרש 378, עצמון

תוכנית ג/ 20248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 378, עצמון
מספר: ג/ 20248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.תוספת זכויות הבנייה במגרש המוגרים.
ב.תוספת שימוש לפעילות עסקית ביעוד למוגרים.
ג.שינוי של קווי בניין.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת שטח עיקרי.
ב. קביעת מגבלות לשימוש עסקי במסגרת מגרש המגורים.
ג. שינוי של קו בניין קדמי וצידי,עבור קירוי מרפסות בקומת קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשגב (עצמון)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19814חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2012
קבלת תכנית08/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202023/10/2012