מגרש 39 שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 39 שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קוי בנין והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולמטרות שירות ובנית שני מבנים במגרש 39, שכונה 10, חורה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי מ 40% עיקרי ל 70% עיקרי + 22% לשטחי שירות.
ב. שינוי קווי בניין אחורי מ 6 מ' ל 5 מ' וצדדי ימיני ושמאלי מ3.5 מ' ל 3 מ'.
ג. קביעת 4 יח"ד במגרש.
ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדריכלי.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 10 מגרש 39 חורה
קואורדינטה X 195556
קואורדינטה Y 579138

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100011חלק5, 18
100557חלק3278
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5121. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/05/2011
החלטה בדיון באישור תכנית04/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1537. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2010
קבלת תכנית21/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100404/04/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120729/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה