מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מש.צ.פ. לתעשיה קלה ומלאכה וקביעת זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מש.צ.פ. לתעשיה קלה ומלאכה.
2. שינוי בקוי בניה.
3. קביעת זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 4אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית14/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011