מגרש 40 טבריה

תוכנית ג/ 19730

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 40 טבריה
מספר: ג/ 19730
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת אחוזי בניה למבנה המשמש למגורים בהתאם ליעוד מגורים ג
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ללשטח פרטי פתוח
הסדרת גישה בזיקת הנאה וחניות למבנים בתחום שטח התכנית ולמבנים סמוכים המצויים מצפון מערב לתחום התכנית
תוספת 3 קומות לבנין מגורים במגרש 40/5 המאושר בהיתר

עיקרי ההוראות:
תוספת אחוזי בניה למבנה מגורים במגרש מס' 40/5, 40/4 להם יש היתר בתוקף
תוספת 9 יח"ד למבנה מגורים במגרש מס' 40/5
קביעת הוראות והנחיות לבינוי בשטח ביעוד מגורים ג
קביעת קו בנין קדמי עילי 2.20 מ' וקו בנין אחורי 5 מ' במגרש 40/4
קביעת קו בנין צידי ימני עילי 3.4 מ' וקו בנין אחורי 5 מ' במגרש 40/5
הגדרת זיקת הנאה במגרש שמספרו 40/5 כמסומן בתשריט
שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח לשימוש חניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15045חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2011
קבלת תכנית13/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012