מגרש 41 - כוכב מיכאל

תוכנית 6/ 03/ 166/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 41 - כוכב מיכאל
מספר: 6/ 03/ 166/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול נחלה מס' 41 בכוכב מיכאל, ויצירת מגרש ביעוד מגורים א' הכולל 1 יח"ד ע"פ פסק משקם (ע"פ מ.מ.י הוראה 62 סעיף 8, וסעיף 14).

עיקרי ההוראות:
1. חלוקה בהסכמת כל הבעלים בשטח התכנית.
2. שינוי יעוד חלק ממגורים בישוב חקלאי לאוזור מגורים א'.
3. קביעת יחידת דיור אחת באזור מגורים א', ושתי יחידות דיור + יחידה להורים באזור מגורים בישוב כפרי.
4. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל- 330 מ"ר, מתוכם 180 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
5. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים בישוב כפרי ל- 550 מ"ר, מתוכם 455 מ"ר שטחים עיקריים.
6. קביעת התכליות והשימושים.
7. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
8. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןכוכב מיכאל

תיאור המיקום:
משק 95
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון
קואורדינטה מערב מזרח -Y 615,175
קואורדינטה דרום צפון - X 168,775

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2792חלק3-6, 11-86
2793חלק4-76
2794חלק3-6, 9-24
2799חלק13-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1950. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2199. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2008
קבלת תכנית18/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900123/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה