מגרש 414 עומר

תוכנית 14/ מק/ 1044

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 414 עומר
מספר: 14/ מק/ 1044
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קוי בניין לבריכה.
2. שינוי נקודתי לקו בניין קדמי.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קוי בניין לבריכת שחיה - קדמי 1.0 מ'.
2. שינוי קו בניין קדמי 4.80 מ' (נקודתי) במקום 5.00 מ' לעיצוב ארכיטקטוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק197216
38587חלק221
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומרשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201201320/03/2012