מגרש 501 - שכונה 37-38 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 352/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 501 - שכונה 37-38 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 352/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור על ידי
שינויים ביעוד הקרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
שכונה 38

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39730חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 352שכונה 37-38 תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3040. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2512. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית31/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300901/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300203/02/2003