מגרש 51 - שכונת בן-גוריון

תוכנית 23/ 03/ 107/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 51 - שכונת בן-גוריון
מספר: 23/ 03/ 107/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מסחרי וחניה ציבורית:
א. ע"י שינוי יעודי קרקע
1. מ"אזור מגורים ב' מיוחד" ל"אזור מסחרי".
2. מ"שטח לבניני ציבור" ל"חניה".
ב. ביטול חזית מסחרית.
ג. סימון מבנים להריסה עבור שטח חניה.
ד. הוספת זכויות בניה.
ה. קביעת הנחיות, זכויות בניה ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
שכונת בן גוריון, פינת רחובות חפץ חיים ורפאל אלנקווה
מגרש מס' 51

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39566חלק40-41, 68, 7159
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 31שינויים בהנחיות בניה - מגרש 51שינוי
תוכנית23/ 03/ 107/ 15שכונת בן-גוריון - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4377. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים23/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1994. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית11/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74229/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501214/11/2005