מגרש 512 - אזור תעשיה - אחסון גפ"א

תוכנית 17/ 03/ 401

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 512 - אזור תעשיה - אחסון גפ"א
מספר: 17/ 03/ 401
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת לאיחסון ג'פא עד 8.0 טון במגרש מס' 512
ע"י שינויים ביעודי הקרקע וללא שינויים בקווי בניין ואחוזי בניה.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ מק/ 2001שינוי גודל מגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
קבלת תכנית04/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006