מגרש 526 מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 526 מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי בקו בניין קדמי והגדלת זכויות בנייה במגרש 526 במבועים.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת זכויות בנייה בבית מגורים דו קומתי ל- 280 מ"ר במקום 200 מ"ר (40% משטח
המגרש).
- שינוי נקודתי בקו בניין קדמי עד 3.5 מ' במקום 5.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
מגרש מגורים 526
בתחום מועצה אזורית מרחבים
קואורדינטה X 167240
קואורדינטה Y 595660

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2599. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5117. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2010
קבלת תכנית03/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124930/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100231/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה