מגרש 53 - מושב מסלול (מספר קודם 7/ מק/ 2133)

תוכנית 7/ 03/ 160/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 53 - מושב מסלול (מספר קודם 7/ מק/ 2133)
מספר: 7/ 03/ 160/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להכשיר את השימוש החורג כשימוש קבע תוך שינוי יעוד משטח המיועד לקרקע חקלאית
לשטח המיועד למגורים בישוב כפרי ושינוי בקו בנין צידי ואחורי מ-3 ל-0.
2. לאפשר את השימוש בחלק ממבנה המגורים הקרוב לבריכה, כחדר טיפולים התומך ומשלים
את הפעולות הטיפוליות בבריכה.

עיקרי ההוראות:
* שינוי בקו בנין צידי ואחורי מ 3 ל-0-.
* שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מגורים בישוב כפרי"
* קביעת תכליות ושימושים מותרים
* קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 581,900
קואורדינטה Y 161,100

מגרש 53/1 ומגרש 53/2 במושב מסלול
בתחום מועצה אזורית: מרחבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100625חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6405. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3545. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/04/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2012
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
קבלת תכנית07/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה