מגרש 55 - מושב תדהר - הסדרת מצב קיים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 55 - מושב תדהר - הסדרת מצב קיים
מספר: 7/ 02/ 305/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית המוצעת באה להסדיר מצב קיים במגרש מס' 55 במושב
ע''י קביעת זכויות בניה ושינוי בקוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2007
קבלת תכנית16/07/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008