מגרש 55 - מושב תושיה

תוכנית 7/ מק/ 2091

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 55 - מושב תושיה
מספר: 7/ מק/ 2091
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר 2 יחידות דיור נפרדות במגרש 55 במרכז תושיה.

עיקרי ההוראות:
- הוספת יחידות דיור אחת תוך שמירה על יעוד המגרש
והיקף הבניה וגובה המבנים
לפי סעיף 62 א (א) (8) תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.
- הוספת הנחיות בינוי למרחק מינימלי בין הבתים במגרש
לפי סעיף 62 א (א) (5) תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבתושיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2499חלק4999
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200701909/05/2007