מגרש 553 - מרכז מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 553 - מרכז מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מאפשרת הגדלת זכויות בניה ותכסית מרבית, ומשנה נקודתית קווי בניה.

עיקרי ההוראות:
תכליות ושימושים במגרש 553 הם לפי תכנית מס' 7/ במ/ 39 למעט השינויים המפורטים להלן:
א. יותר העברת שטח שרות (אחסון) מקומת קרקע לקומה א', בתנאי שגובה פנים לא יעלה מעל 2.20 מטר.
ב. קביעת זכויות עיקריות ושרות בנפרד כמסומן בסעיף 5.2: שטח עיקרי 53.373%, שטח שרות 10.119% המהווה הגדלת זכויות בניה כוללים מ- 44.6%
ל- 63.492%.
ג. הגדלת תכסית מרבית מ- 25% למעט מקלט וחניה ל- 36.94% הכולל 10 מ"ר מקלט (ברוטו) ו- 15 מ"ר חניה מקורה.
ד. שינוי נקודתי בקו בניין קדמי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
שכונה צפונית, רח' חרצית מס' 553
קואורדינטה מערב מזרח- Y 167175
קואורדינטה דרום צפון- X 595725

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246חלק5532
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4800. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2917. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2006
קבלת תכנית29/10/2006