מגרש 59 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 59 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות ומגבלות הבניה ושינוי ביעודי
הקרקע, על מנת לאפשר בניה ושימוש במגרש כמגורים
משולב במסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
רחוב נתן אלבז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895חלק59103-104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
קבלת תכנית11/10/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701119/11/2007