מגרש 60 שכונה 3 לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 60 שכונה 3 לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריותו,שירות ותוספת 4 יח"ד-(סה"כ 6 יח"ד).

עיקרי ההוראות:
א.שינוי קוי בנין קדמי מ 7מ' ל 5מ',אחורי מ 10מ ל 5מ'.
ב- הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולשירות מ- 45% ל- 99% כשמתוכם 85% מיועדים לשטחים עיקריים לרבות תוספת קומה שלישית ותוספת יח"ד מ 2 ל 6.
ג.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=187025
קואורדינטה Y Y=581862

שכונה 3 מגרש 60 לקיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400163חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 3מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 1תכנית מתאר לישוב א'לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5763. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2597. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/11/2010
קבלת תכנית06/09/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה