מגרש 61 מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 61 מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת מגרש למגורים בן 700 מ''ר מתחום מגורים קיים בנחלה חקלאית מבלי לשנות את הוראות הצפיפות ומבלי לפגוע בבעלי הנחלה מלממש את זכויותיהם.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע ממגורים בנחלה למגורים א' ולמגורים בישוב כפרי.
ב. שינוי גבולות אזור המגורים בנחלה.
ג. הסדרת המבנים הקיימים בשטח.
ד. קביעת זכויות והוראות בנייה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
מושב לכיש 61
בתחום מועצה אזורית לכיש

קואורדינטה X 608393.51
קואורדינטה Y 185035.67

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3137חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2430. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5799. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/04/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2008
קבלת תכנית20/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה