מגרש 63 א' - ורדון

תוכנית 6/ 03/ 180/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 63 א' - ורדון
מספר: 6/ 03/ 180/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- חלוקה של מגרש 63 לשני תאי שטח, 63 א' ו ? 63 ב'.
- הגדלת זכויות בנייה ושינויים בקווי בניין בתא שטח 63 א' בישוב ורדון.

עיקרי ההוראות:
* הגדלת זכויות בנייה בתא שטח 63 א' למטרות עקריות ל - 180 מ"ר (במקום 120 מ"ר)
* שינוי זכויות בנייה למטרות שרות ל ? 40 מ"ר (במקום 30 מ"ר) + 50 מ"ר במרתף.
* קביעת הנחיות והוראות בינוי.
* קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
מגרש מגורים דו משפחתי במרכז מנס - ורדון
בתחום מועצה אזורית יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698חלק9653, 126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2012
לא הוגשו התנגדויות22/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1597. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2011
קבלת תכנית30/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132629/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה