מגרש 71 רחוב הארזים - שינוי יעוד

תוכנית 22/ 03/ 104/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 71 רחוב הארזים - שינוי יעוד
מספר: 22/ 03/ 104/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מתעשיה למסחר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע מתעשיה למבנה מסחר.
- קביעת הוראוך והנחיות בניה:
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- קביעת השימושים והתכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק2150-60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית12/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012