מגרש 718 - שכונת שפירא אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2055

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 718 - שכונת שפירא אופקים
מספר: 23/ מק/ 2055
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין במגרש 718.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין נקודתי בחזית אחורית הפונה למגרש 727 עד 4.11 מ'
במקום 6.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39632חלק96
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/2008תאריך פרסום: 09/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5847. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702701/08/2007