מגרש 76 - כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 76 - כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול אזור המגורים בישוב חקלאי והעברת חלק ממנו בשטח שךל 400 מ"ר לחלק האחורי של הנחלה כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי (מגרש מס' 76B חלק) לאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 76C).
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 76A חלק) לאזור חקלאי (מגרש מס' 76B חלק).
ג. סימון זכות מעבר ודרך גישה למגרש 76C אזור מגורים בישוב חקלאי מדרך מס' 151.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
מגרש 76
בתחום מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 976. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1871. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
קבלת תכנית17/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה