מגרש 8 חלקה 10 - מושב כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 8 חלקה 10 - מושב כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזור מגורים בישוב חקלאי,
ולהקמת אזור א' במושב ע"י שינוייים ביעודי הקרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות,
זכויות, ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2005
קבלת תכנית01/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500307/03/2005