מגרש 81 ב' ( אזור מגורים ב')

תוכנית 22/ 03/ 102/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 81 ב' ( אזור מגורים ב')
מספר: 22/ 03/ 102/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בנייה בקומת הקרקע ,שינויים בקו בניין: בחזית הכניסה במקום 5 מ' ל 1.5 מ' מוצע, במקום 3 מ' מאושר לקו בנין אפס מוצע, קו בניין אחורי וצידי הגובל בחנייה מ- 5 מ' מאושר ל- 1.5 מ' מוצע וכן תוספת עליית גג.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
בריטיש קוטג', רח' מבצע קדש
מגרש 81 ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39580חלק4563-64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1643. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים17/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4766. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
קבלת תכנית24/03/2002