מגרש 82 - מושב עוצם

תוכנית 6/ 03/ 196/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 82 - מושב עוצם
מספר: 6/ 03/ 196/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש אזור מגורים א', על ידי
פיצול נחלה 82, איחוד וחלוקה, שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישעצם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3096חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2000תאריך פרסום: 08/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4850. עמוד: 2508. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 692. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1999
קבלת תכנית27/04/1999