מגרש 86

תוכנית 22/ 03/ 102/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 86
מספר: 22/ 03/ 102/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מדרך מס' 5 לאזור מגורים ג'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
שכונה מערבית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק3-4, 80-82, 94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/11/1991תאריך פרסום: 21/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3945. עמוד: 858. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/10/1991
החלטה בדיון באישור תכנית02/09/1991
פרסום להפקדה ברשומות13/06/1991תאריך פרסום: 13/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3887. עמוד: 2707. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1991.
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1991
קבלת תכנית26/08/1990