מגרש 902 - שכונת שפירא - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 104/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 902 - שכונת שפירא - אופקים
מספר: 23/ 03/ 104/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין אחורי מ- 5.0 מ' ל- 2.0 מ' והגדלת זכויות בניה-
הוספת שטחי שרות לחדר טכני מעלית במבנה מסחרי בני 2 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
שכונת שפירא, מגרש 902, שדרות ירושלים 51.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39632חלק160
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60שכונת שפיראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1995. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4528. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית17/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים65530/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401211/10/2004