מגרש 913 - תל שבע

תוכנית 7/ מק/ 2028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 913 - תל שבע
מספר: 7/ מק/ 2028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון טעות סופר בשטח המגרש וגובה מבנה למגרש 913.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום התכניעת:

גושים / חלקות:
גוש: 100059/2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 5אזור מע"ר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2003תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2002תאריך פרסום: 01/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5115. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200106809/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002