מגרש 92 שכונה 3 לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 92 שכונה 3 לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-שינוי קוי בנין ,הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולמטרות שירות,תוספת מבנה במגרש והוספת 1 יח"ד כך שסה"כ יהיו 3 יח"ד במגרש 92,שכונה 3 בלקיה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי מ 40% עיקרי ל 68.10% עיקרי +31.90% לשטחי שירות.
ב.שינוי קווי בניין אחורי מ 10 מ' ל 5 מ',קדמי מ 7 מ' ל 5 מ' צדדי ימיני מ 3 מ' ל 1.3 מ' נקודתי.
ג.תוספת יח"ד מ-2 ל- 3 יח"ד.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
שכונה 3 מגרש 92 לקיה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100447חלק2475
400163חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 3מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1329. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2012
לא הוגשו התנגדויות30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4715. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2011
קבלת תכנית08/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138517/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה