מגרש 936/1 אזור תעשיה רחוב סמלו

תוכנית 22/ 03/ 102/ 165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 936/1 אזור תעשיה רחוב סמלו
מספר: 22/ 03/ 102/ 165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש משטח מלאכה ותעשיה למסחר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משטח מלאכה ותעשיה למסחר.
- שינויים בקוי בניין.
- קביעת השימושים המותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2008
קבלת תכנית08/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000616/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009