מגרש A 144, B 144 שכונת נווה מנחם

תוכנית 5/ 03/ 209/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש A 144, B 144 שכונת נווה מנחם
מספר: 5/ 03/ 209/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש מס' B144 המיועד לאזור מגורים א' ונמצא בשכ' נווה מנחם
רח' אנדה עמיר 8, ב"ש

עיקרי ההוראות:
-הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש המיועד לאזור מגורים א' חד-משפחתי אם קיר משותף מ- 120 מ"ר ל- 186 מ"ר.
-הגדלת היקפי בניה למטרות שרות מ- 15 מ"ר ל- 31 מ"ר (ממ"ד 8 מ"ר, מחסן 8 מ"ר וסככת רכב 15 מ"ר).
-שינוי קווי בנין.
-קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד מהבית.
-קביעת קווי בנין למחסן.
-קביעת הוראות לבניית קיר בגבול צדדי (צפון-מזרחי) בגובה עד 2.0 מ'.
-קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בפינת רחובות אנדה עמיר ושטקליס, שכונת נווה מנחם, באר שבע
קואורדינטה X 177895
קואורדינטה Y 575500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38378חלק96-97101-102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 72שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 55. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/07/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2425. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/02/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2008
קבלת תכנית04/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה