מגרש A 218 רחוב יוכבד בת מרים 1 שכונת נווה מנחם

תוכנית 5/ 03/ 209/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש A 218 רחוב יוכבד בת מרים 1 שכונת נווה מנחם
מספר: 5/ 03/ 209/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש מגורים 218A, רח' יוכבד בת מרים 1, שכונת נווה מנחם,
ב"ש ע"י שינויים בזכויות, הנחיות והגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת זכויות בנייה למטרות עיקריות במגרש (תא שטח) מס' 218A , המיועד לאזור מגורים א' בהיקף של 155 מ"ר.
2. קביעת זכויות בניה למטרות שרות בהיקף של 32 מ"ר (סככת חניה - 15 מ"ר, ממ"ד 9 מ"ר ומחסן - 8 מ"ר).
3. קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד מהבית.
4. קביעת קו בנין למחסן.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם- רח' יוכבד בת מרים 1,
פינת רח' יהושע ברטונוב, באר שבע
קואורדינטה X 178135
קואורדינטה Y 575360

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38163חלק58
38380חלק44
38381חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 72שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3207. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1249. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/10/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/06/2010
קבלת תכנית11/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה