מגרש B 250 - עין גדי 40 נאות לון

תוכנית 5/ 03/ 115/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש B 250 - עין גדי 40 נאות לון
מספר: 5/ 03/ 115/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרש מס' 250 B באזור מגורים א' רח' עין גדי, שכונת נאות לון, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' 250B, המיועד לאזור מגורים א' וממוקם בשכונת נאות לון, ב"ש מ- 40% ל- 50%.
- קביעת זכויות בנייה למטרות שרות מעל ומתחת לקרקע.
- שינוי בקווי בנין.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נאות לון- רח' עין גדי 40, באר שבע
קואורדינאטה X 177820
קואורדינאטה Y 573360

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38324חלק6385
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 47הגדלת איזור מגורים ושינוי בקו בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5999. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
קבלת תכנית13/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/06/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית07/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה