מגרשי בניה -מושבת כנרת

תוכנית ג/ 1369

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרשי בניה -מושבת כנרת
מספר: ג/ 1369
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרשי בניה דרך גישה ומגרשים לשרותים
הנדסיים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15307חלק50
15308חלק67, 83-89, 103, 105, 108, 110, 162-163, 166-167, 170
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1974תאריך פרסום: 24/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2055. עמוד: 220. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/1974
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1971תאריך פרסום: 02/09/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1753. עמוד: 2565. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה10/05/1971
קבלת תכנית05/03/1971