מגרשים לבנים ממשיכים בגבעת נילי

תוכנית מ/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרשים לבנים ממשיכים בגבעת נילי
מספר: מ/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקצאת שטח במיקום שונה, לשכונת בנים ממשיכים,
לעומת הקיים בתכנית מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ניל'י

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12060חלק57-5853-56, 59-60, 62-63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1991תאריך פרסום: 28/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3907. עמוד: 3278. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים17/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית07/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1990תאריך פרסום: 28/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3737. עמוד: 1666. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1989
קבלת תכנית30/06/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/06/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/06/1989