מגרשים מסחריים מס' 901 ו- 903

תוכנית 23/ במ/ 60/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מגרשים מסחריים מס' 901 ו- 903
מספר: 23/ במ/ 60/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בקוי בנין ובהנחיות ומגבלות בניה באזור
מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת שפירא
גוש: 39633 חלקה 901
39636 חלקה 903
יזם: משהב"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39633חלק273
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1995תאריך פרסום: 20/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4320. עמוד: 4097. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים04/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 24/04/1995.
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1995תאריך פרסום: 23/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4292. עמוד: 2609. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה24/07/1994
קבלת תכנית22/06/1994