מגרשים 103 - 104 פעמי תש"ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 103 - 104 פעמי תש"ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים א' ובנייני ציבור
על ידי איחוד וחלוקה שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז

תיאור המיקום:
ישוב: פעמי תש"ז
גוש: 100239

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200239חלק
239001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1998תאריך פרסום: 19/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4619. עמוד: 2333. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1997תאריך פרסום: 19/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4570. עמוד: 5701. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1997
קבלת תכנית01/07/1997