מגרשים 14 ו15- מערב 7 -אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרשים 14 ו15- מערב 7 -אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד מגרשים.
ב. שינוי קו בנין קדמי מ-10 מ' ל-5 מ'.
ג. הגדלת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מערב 7 - מגרשים 14 ו- 15

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40073כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1997תאריך פרסום: 12/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4531. עמוד: 3787. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/1997
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו14/04/1997
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה14/04/1997
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1996תאריך פרסום: 05/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4454. עמוד: 408. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/07/1995
קבלת תכנית03/10/1994