מגרשים 2/ 560 + 1/ 560

תוכנית 23/ מק/ 2067

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 2/ 560 + 1/ 560
מספר: 23/ מק/ 2067
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד מגרשים ושינוי בקו בניין.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד המגרשים 560/1 ו- 560/2.
2. שינוי בקו בניין קדמי ואחורי לפי סעיף 62 א (א) (4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39636חלק209
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60שכונת שפיראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200900919/03/2009