מגרשים 203, 202 תושיה

תוכנית 7/ מק/ 2148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 203, 202 תושיה
מספר: 7/ מק/ 2148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין לפי סעיף 62 א (א) (4).

עיקרי ההוראות:
- שינוי קו בניין קדמי בחלק ממגרש 202 ל- 0.92 והחלק ממגרש 203 ל- 1.65 במקום 5.0 מ'.
- שינוי קו בניין צדדי בחלק ממגרש 202 ל- 0.07 מ' ול- 0.87 במקום 3.5 מ', כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבתושיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2499חלק8889, 107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -שינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201101629/05/2011